• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Атестація педагогічних кадрів

Атестація педагогів: Що? Де? Коли?

Процедура атестації педагогічних працівників триває ледь не увесь навчальний рік. Нелегко всі процеси тримати в голові — що й коли підготувати, виконати…

Розкладімо по поличках.

Атестація: відповіді «так» чи «ні» на наболілі запитання Що й коли зробити до 20 вересня до 10 жовтня до 20 жовтня до 1 березня до 15 березня до 1 квітня.

Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності, за якою щодо працівників: визначають відповідність займаній посаді, встановлюють рівень кваліфікації, присвоюють: кваліфікаційну категорію, педагогічне звання.

Увесь порядок атестації визначає Типове положення про атестацію педагогічних працівників.

Хід атестаційного процесу вчителів та інших педагогічних працівників закладу освіти умовно можна поділити на два семестри — на півріччя навчального року.

Перше півріччя навчального року

До 20 вересня — створити атестаційну комісію. Для цього керівник навчального закладу видає наказ, яким: створює атестаційну комісію, затверджує склад комісії. Атестаційна комісія діє один рік — до формування її нового складу. Персональний склад комісії протягом року може змінюватися. Зауважте! Атестаційна комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.

До складу атестаційної комісії закладу (установи) входять за посадами керівник та/або заступник керівника закладу (згідно з визначеними обов'язками), завідувачі відділів, відділень, голови предметно-циклових комісій, методичних об'єднань, керівники філій закладу (за наявності), представник відповідної профспілкової організації.. До атестаційної комісії закладу (установи) також можуть входити керівники (заступники керівника) або педагогічні працівники закладів (установ), педагогічні працівники яких проходять атестацію у цьому закладі, представник засновника або уповноваженого ним органу з числа посадових осіб та представник наглядової (піклувальної) ради закладу (за наявності).

До складу комісії можна включити не лише працівників навчального закладу, а й представників наукових та інших установ, організацій, об’єднань громадян (за згодою). До 10 жовтня — подати всі документи. Керівник навчального закладу має подати атестаційній комісії список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації. У списку зазначають також: результати попередньої атестації, строки проходження працівниками підвищення кваліфікації. У цей самий строк атестаційна комісія приймає заяви від педагогічних працівників про: позачергову атестацію, перенесення строку атестації. Зауважте! Підстав для позачергової атестації дві: заява працівника, подання керівника чи педагогічної ради навчального закладу.

До 20 жовтня — затвердити списки та графік роботи. Атестаційна комісія має провести своє перше засідання, розглянувши питання щодо затвердження:

а) списків педпрацівників, які атестуються;

б) графіка роботи атестаційної комісії, ухвалення рішення про перенесення строку чергової атестації (хоча можна й в інші строки) тощо.

Педагогічних працівників обов’язково ознайомлюють із графіком проведення атестації під підпис.

Друге півріччя навчального року.

До 1 березня — подати характеристики діяльності педагогів. Керівник навчального закладу має надати атестаційній комісії характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період.

За 10 днів — не пізніше! — до атестації педагогічного працівника ознайомлюють із характеристикою.

До 15 березня — вивчення професійної діяльності педпрацівника Згідно з затвердженим графіком роботи, атестаційна комісія повинна вивчити педагогічну діяльність працівників, які атестуються.

До 1 квітня — завершити роботу атестаційної комісії. Атестаційна комісія навчального закладу вчасно завершує вивчення професійної діяльності осіб, які атестуються, та оформлює атестаційні листи.

Якщо щодо педагогічного працівника ухвалили позитивне рішення, то протягом 5 днів, після підсумкового засідання атестаційної комісії, керівник навчального закладу видає наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів).

У триденний строк наказ: доводять до відома педагогічних працівників під підпис, подають копію в бухгалтерію для нарахування заробітної плати.


Атестація - 2020

ВИТЯГ

з протоколу № 3 засідання

атестаційної комісії Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

від 31.03.2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проведення засідання атестаційної комісії в умовах карантину.

2. Про атестацію Кот Л.І., Маруніч О.М., Большак Д.В., Вороної О.М., Журавель О.Є., Ганнич Т.Г., Большак Д.В. на відповідність займаним посадам та про присвоєння кваліфікаційних категорій.

ВИРІШИЛИ:

1. Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2” (із змінами, внесеними 16 та 25 березня 2020 року), абзацом другим пункту 3.2 розділу III Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 р. № 930, наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 р. № 406 (із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2020 р. № 458), засідання атестаційної комісії проводиться у звичайному режимі без присутності атестуючих.

Результат голосування:

За 7 ( сім ), проти 0 (нуль), утримались 0 (нуль).

2. Обрано форму голосування – відкриту.

Результат голосування:

За 7 ( сім ), проти 0 (нуль), утримались 0 (нуль).

3. Ворона Олена Михайлівна відповідає займаній посаді, порушити клопотання перед атестаційною комісією сектору освіти Борзнянської РДА про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

4. Ганнич Тетяна Григорівна відповідає займаній посаді, порушити клопотання перед атестаційною комісією сектору освіти Борзнянської РДА про прийняття рішення щодо відповідності Ганнич Т.Г. раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

5. Кот Людмила Іванівна відповідає займаній посаді, порушити клопотання перед атестаційною комісією сектору освіти Борзнянської РДА про прийняття рішення щодо відповідності Кот Л.І. раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

6. Маруніч Олена Миколаївна відповідає займаній посаді, порушити клопотання перед атестаційною комісією сектору освіти Борзнянської РДА про прийняття рішення щодо відповідності Маруніч О.М. раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель».

7. Журавель Ольга Євгенівна відповідає займаній посаді та раніше встановленому 11 тарифному розряду.

8. Большак Діана Василівна, соціальний педагог, відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

9. Большак Діана Василівна, практичний психолог, відповідає займаній посаді та раніше встановленому 11 тарифному розряду.

Голова атестаційної комісії _____________ Н.М.Прядка

Секретар атестаційної комісії _____________ Т.А.Стороженко

КИНАШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

НАКАЗ

31.03.2020 року с. Кинашівка № 27

Про результати атестації

педагогічних працівників

у 2019 - 2020 н.р.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 (Зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011 року № 1473, наказом МОН від 08.08.2013 р. № 1135), на підставі рішення атестаційної комісії І рівня Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів від 31.03.2020 року, протокол засідання № 3

НАКАЗУЮ:

1. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» та встановити 13 тарифний розряд соціальному педагогу Большак Діані Василівні.

2. Встановити відповідність раніше встановленому 11 тарифному розряду практичному психологу Большак Діані Василівні.

3. Встановити відповідність раніше встановленому 11 тарифному розряду учителю початкових класів Журавель Ользі Євгенівні.

4. Оплату праці педагогічним працівникам, які атестувалися у 2019 – 2020 навчальному році, здійснювати відповідно до цього наказу з дня прийняття рішення атестаційною комісією.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Стороженко Т.А.

Директор школи Н.М.Прядка

/Files/images/images.png

Проводимо атестацію педагогічних працівників: крок за кроком

Атестація педагогічних працівників — це важливий етап діяльності навчального закладу. За результатами атестації визначаються відповідність педпрацівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються кваліфкатегорії та педагогічні звання. Як проводити атестацію? У які терміни? Яким чином оформити її результати? Усі ці запитання щороку постають перед керівниками навчальних закладів. Відповіді на них ви знайдете у нашій сьогоднішній статті.
У роботі будь-якого навчального закладу важко переоцінити значення процесу атестації педагогічних працівників. Відповідно доч. 2 та 3 ст. 50 Закону про освіту атестація — це система заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
Значення атестації величезне. Вона підвищує статус педагогічної професії, стимулює діяльність педагога до поповнення свого досвіду, допомагає визначити кращих педпрацівників. Отже з упевненістю можна стверджувати, що атестація — це підсумок професійної майстерності педагога, демонстрація його найкращих професійних умінь.
Атестація педпрацівників проводиться відповідно до вимогТипового положення № 930. Вона може бути черговою або позачерговою. У нашому сьогоднішньому матеріалі ми поговоримо про чергову атестацію, адже строки проведення такої атестації вже «не за горами».
Щоб правильно організувати та провести атестацію, потрібно чітко визначити покроковий алгоритм її проведення. Далі пропонуємо крок за кроком розглянути дії керівника навчального закладу під час підготовки до атестації та її проведення.

Крок 1. Створюємо атестаційну комісію

До 20 вересня керівник навчального закладу видає наказ про створення атестаційної комісії та затвердження її складу
До складу комісій усіх рівнів включаються (п. 2.6 Типового положення № 930):
— голова;
— заступник голови;
— секретар;
— члени атестаційної комісії.
Кількістьчленів атестаційної комісії не може бути меншою 5 осіб.
Головою атестаційної комісії є керівник (заступник керівника) навчального закладу або відповідного органу управління освітою. Склад атестаційної комісії може залежати від кількості педагогічних працівників, які підлягають атестації в навчальному році, та обговорюється на спільному засіданні педагогічної ради. До складу комісії також можуть входити працівники методичних та психологічних служб, представники наукових та інших установ, організацій, об’єднань громадян (за згодою). Персональний склад атестаційних комісій протягом року може змінюватися (п. 2.8 Типового положення № 930).
Зауважимо, що якщо у навчальному закладі працює менше 15 педагогічних працівників, то їх атестація проводиться атестаційними комісіями I рівня, визначеними відповідним органом управління освітою, або атестаційними комісіями II рівня.

Крок 2. Складаємо списки осіб, які підлягають атестації

До 10 жовтня адміністрація навчальних закладів, працівники яких атестуються, подає до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації (див. форму). Відповідно доп. 3.1 Типового положеннятакий обов’язок покладено на керівника навчального закладу, який повинен вести облік осіб, що підлягають черговій атестації.
Слід пам’ятати, щоч. 4 ст. 59 Закону про освітувизначає підвищення кваліфікації як необхідну умову для атестації педпрацівника. Ач. 2 ст. 59 цього Законувстановлює наступні види та форми підвищення кваліфікації педагогів: навчання за освітньою програмою; стажування; участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.
Педпрацівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, або в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням педагогічної ради. При цьому вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації педагогічний працівник обирає самостійно (ч. 2 ст. 59 Закону про освіту).
Водночас згідно зч. 1 ст. 54 Закону про освітупідвищення кваліфікації — це право, що має забезпечуватися державою для педпрацівників. Тому керівництво навчального закладу повинно вживати необхідних заходів для проходження підвищення кваліфікації усіма педагогами перед черговою атестацією.
До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педпрацівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації (п. 3.2 Типового положення № 930).

Крок 3. Вивчаємо професійну діяльність педагогів у міжатестаційний період

До 15 березня згідно із затвердженим графіком роботи атестаційна комісія має вивчити педагогічну діяльність працівників, які атестуються.

Уп. 3.3 Типового положення № 930визначено, що атестаційна комісія вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом:
— відвідування уроків (навчальних занять), позаурочних (позанавчальних) заходів;
— вивчення рівня навчальних досягнень учнів (студентів) з предметів (дисциплін), що вони викладають;
— ознайомлення з навчальною документацією щодо:
виконання ними своїх посадових обов’язків;
участі у роботі методичних об’єднань та фахових конкурсах чи інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.
Вивчати професійну діяльність педагогічного працівника у міжатестаційний період потрібно з дотриманням норм службової етики, організовано та без відволікання його від виконання професійних обов’язків. Тому атестаційній комісії доцільно скласти і затвердити план вивчення професійної діяльності педпрацівника та ознайомити його з цим планом.

Крок 4. Оформлюємо характеристики педпрацівників

До 1 березня керівник навчального закладу подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педпрацівника у міжатестаційний період (п. 3.5 Типового положення № 930).
Ця характеристика повинна містити:
— оцінку виконання педпрацівником посадових обов’язків;
— відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості педагога;
— дані про участь у роботі методичних об’єднань;
— інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією
Характеристика має бути неупередженою, об’єктивною, містити лише достовірні та перевірені дані. У характеристиці вказують і на досягнення, і на недоліки в роботі за весь міжатестаційний період. Також можуть зауважувати, чи дослухався працівник до рекомендацій, якщо їх надано під час попередньої атестації. В деяких навчальних закладах характеристики для атестаційної комісії розглядають та схвалюють на засіданнях педагогічної ради закладу.
Далі пропонуємо розглянути приклад оформлення характеристики діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.
Педагогічний працівник не пізніш як за десять днів до проведення атестації повинен ознайомитися з характеристикою під підпис. Якщо він не згоден з її змістом, то може подати на розгляд атестаційної комісії свої зауваження у письмовій формі.

Крок 5. Ухвалюємо рішення за результатами атестації

Атестаційна комісія за підсумками атестації має право ухвалювати такі рішення:
1) педагогічний працівник відповідає займаній посаді;
2) присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»;
3) педагогічний працівник відповідає (не відповідає) раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»;
4) присвоїти педпрацівнику педагогічне звання. Зауважимо що перелік педагогічних звань та порядок їх присвоєння затвердженіпостановою № 1109, а умовирозд. V Типового положення № 930;
5) порушити клопотання перед атестаційною комісією II, III рівнів або комісією центрального органу виконавчої влади (залежно від підпорядкування навчального закладу, в якому створено атестаційну комісію I рівня) про присвоєння педпрацівнику кваліфкатегорії «спеціаліст вищої категорії» та/або педагогічного звання;
6) про відповідність працівника раніше присвоєному педагогічному званню;
7) педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;
8) педагогічний працівник не відповідає займаній посаді.

Крок 6. Оформлюємо протокол засідання атестаційної комісії

Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії. У протоколі слід вказати дату, місце проведення засідання; номер протоколу; порядок денний; прізвища присутніх на засідання членів комісії; прізвище та посаду педагогічного працівника, який атестується (див. приклад нижче).
Зверніть увагу!Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її членів. Рішення атестаційної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення на користь працівника, який атестується (п. 3.12 Типового положення № 930). Так, наприклад, якщо атестаційна комісія затверджена у складі 5 осіб, то на засіданні повинні бути присутні не менш як 3 її члена.
До протоколу можна долучити подані з ініціативи педагогічного працівника матеріали, що підтверджують належне виконання ним професійних обов’язків, а також викладені у письмовій формі зауваження і пропозиції членів комісії щодо ухваленого рішення.
Протоколи у хронологічному порядку підшиваються, скріплюються печаткою навчального закладу і зберігаються разом з атестаційними матеріалами педагогічних працівників.

Крок 7. Підбиваємо підсумки атестації

Відповідно доп. 3.15 Типового положення № 930рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис. На кожного працівника оформлюють атестаційний лист у двох екземплярах: один зберігається у його особистій справі, другий не пізніше чим через 3 дні після атестації видають педагогу під підпис.
У разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення керівник закладу або органу управління освітою протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань (див. приклад наказу нижче).
Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією).
Результати атестації, як правило обговорюють на засіданні педагогічної ради, під час якого розробляють заходи, спрямовані на усунення недоліків, виявлених в організації роботи атестаційної комісії, а також професійній діяльності педагогічних працівників, які атестувалися.

І. Нормативно-правова база


 1. Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію  педагогічних працівників (наказ МОН України від 08.08.2013 № 1135)


2. Щодо атестації керівників (Лист МЛН України 13.132.2013 №2/5-13-3018) wym-14776064270353. Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (лист МОН України від 06.01.2011 №1/9-6) wym-1477606820503


3. Щодо атестації педагогічних працівників (лист МОН України від 25.10.2012 №1/9-779) wym-1477606961590


4. Щодо надання роз'яснень з питань атестації (лист МОНмолодьспорт від 22.02.2012 №2/1-13-430) wym-1477607182105

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 №1109 "Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння" wym-1477607665901ІІ. Методичні рекомендації


1. Методичні рекомендації щодо організаціїатестації педагогічних кадрів узагальноосвітніх навчальних закладах wym-1477607407545Кiлькiсть переглядiв: 1267

Коментарi