• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Атестація педагогічних кадрів

Атестуємося по-новому

Атестуємося по-новому: 10 змін, про які має знати завуч

Атестація є обов’язковою і її слід проходити раз на п’ять років — ці норми лишилися ключовими у новому Положенні про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 09.09.2022 № 805, далі — Положення). А про те, що змінилося, поговорімо детальніше.

3DHaut

Осучаснили процедуру проведення засідання атестаційної комісії

І карантинні обмеження, з якими ми стикнулися під час пандемії коронавірусу, і воєнний стан, спричинений військовою агресією росії, змусили нас працювати дистанційно, використовувати різні технічні засоби. Тому в нове Положення внесли норми, відповідно до яких засідання атестаційної комісії можна проводити в режимі відеоконференцій. Кожен педагогічний працівник має право подавати відповідній атестаційній комісії атестаційні документи в електрон­ній формі: формат PDF, кожен документ окремим файлом. Комісія повинна підтвердити отримання документів.

3DHaut

Атестаційна комісія також може надсилати інформацію про проведення засідань працівнику на електронну адресу, яку він вказав у заяві, запрошувати, надсилати сканований підписаний атестаційний лист.

У новому Положенні враховані й форс-мажорні обставини, які унеможливлюють проведення засідання атестаційної комісії чи роботу атестаційної комісії. Атестацію можна відтермінувати до закінчення надзвичайних обставин, які спричинили відтермінування.

3DHaut

Збільшили автономію закладів освіти

Раніше вищу кваліфікаційну категорію, як і відповідні звання, як-от: «старший вчитель», «старший вихователь», «вчитель-методист», «вихователь-методист», присвоювали лише атестаційні комісії ІІ і ІІІ рівнів, а комісії І рівня, тобто на рівні закладу освіти, могли тільки порушувати клопотання про присвоєння вищої кваліфікації чи педагогічного звання перед атестаційною комі­сією ІІ чи ІІІ рівня. За новим Положенням таке рішення ухвалює атестаційна комісія на рівні закладу освіти. Єдиний, щодо кого не може ухвалювати рішення атестаційна комісія І рівня, — це керівник закладу освіти.

3DHaut

Керівника закладу освіти на відповідність займаній посаді атестує атестаційна комісія ІІ рівня, тобто відповідного органу управління освітою.

Є й певні обмеження до атестаційної комісії І рівня. Цю комісію можна створювати тільки у тих закладах освіти, у яких працює понад 15 педагогічних працівників. Якщо їх у закладі менше 15, то атестацію здійснює атестаційна комісія ІІ рівня, тобто атестаційна комісія відповідного органу управління освітою.

3DHaut

Визначили вимоги до роботи секретаря атестаційної комісії

Відповідно до нового Положення секретар атестаційної комісії:

Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання, присвоєні до набрання чинності нового Положення, дійсні до атестації педагогічних працівників, проведеної згідно з ним.

 • приймає, реєструє та зберігає документи, які подали педагогічні працівники, до розгляду та під час розгляду їх атестаційною комісією;
 • організовує роботу атестаційної комісії, веде та підписує протоколи засідань атестаційної комісії;
 • оформлює та підписує атестаційні листи;
 • повідомляє педагогічним працівникам про місце і час проведення засідання атестаційної комісії, якщо їх запросили на засідання;
 • забезпечує оприлюднення інформації про діяльність атестаційної комісії: розміщує її на сайті закладу освіти, органу управління у сфері освіти.

Часто саме заступник директора школи виконує функціональні обов’язки секретаря атестаційної комісії.

3DHaut

Змінили вимоги до голосування

Якщо раніше члени атестаційної комісії ухвалювали рішення про присвоєння чи неприсвоєння педагогічних звань, певних кваліфікаційних категорій таємним голосуванням, то нове Положення дозволяє комісії самій визначати, як проводити голосування: відкрито чи таємно. Відмітку про це потрібно зробити у протоколі.

3DHaut

Якщо при ухваленні рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання в атестаційній комісії рівна кількість голосів розподілилася між «за» і «проти», рішення ухвалюють на користь педагогічного працівника.

3DHaut

Спростили норму щодо підписання протоколу та атестаційних листів

І протокол засідання атестаційної комісії, й атестаційні листи мають підписувати лише голова та секретар атестаційної комісії. Раніше була норма, що ці документи підписували всі члени атестаційної комісії.

3DHaut

У додатку до нового Положення подали приклад оформлення протоколу засідання атестаційної комісії.

Якщо атестується голова атестаційної комісії, а головою може бути як керівник закладу освіти, так і його заступник, то він не може головувати. Це стосується тих керівників, які у закладі за сумісниц­твом займаються викладацькою роботою.

3DHaut

Змінили вимоги щодо вивчення практичного досвіду педагога

Атестаційна комісія може ухвалювати рішення про вивчення практичного досвіду педагогічного працівника, який атестується. Якщо раніше атестаційна комісія обов’язково мала відвідувати заняття, уроки, позаурочні заходи педагога, який атестується, то тепер, якщо немає питань до педагогічної діяльності працівника, то достатньо документів, які він подав до атестаційної комісії.

3DHaut

Скасували вимогу щодо присутності педагога на засіданні атестаційної комісії

Раніше рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання атестаційна комісія ухвалювала в присутності педагогічного працівника, тобто його запрошували на засідання. Якщо педагог не міг бути присутнім, то повинен був надавати підтверджувальні документи. Згідно з новим Положенням педагог може бути присутнім на засіданні атестаційної комісії, якщо забажає або якщо виникли питання у членів атестаційної комісії чи до тих документів, які подав педагог, чи до певних показників роботи працівника тощо.

3DHaut

Змінили вимоги до позачергової атестації

3DHautРаніше позачергову атестацію проводили, якщо у міжатестаційний період у педагогічного працівника були певні досягнення, перемоги в конкурсах тощо, що давало підстави для позачергового розгляду документів. За новим Положенням позачергову атестацію можна проводити не лише за ініціативою педагогічного працівника, а й за ініціативою керівника закладу освіти, якщо він встановив погіршення результатів роботи працівника.

Також позачергову атестацію керівника закладу освіти можуть проводити, якщо внаслідок проведення інституційного аудиту в закладі освіти експерти виявили низьку якість освітньої діяльності.

3DHaut

У додатку до нового Положення подали приклади оформлення заяви про проведення позачергової атестації та апеляційної заяви.

3DHaut

Змінили дату збільшення оплати праці

Керівник закладу освіти протягом трьох робочих днів після засідання атестаційної комісії, за результатами якого педагогічному працівникові було присвоєно (підтверджено) кваліфікаційну категорію, педагогічне звання, має видати відповідний наказ та ознайомити з ним педагогічного працівника під підпис.

Наказ керівник має подати до бухгалтерії закладу освіти чи до централізованої бухгалтерії, що здійснює бухгалтерський облік закладу освіти, для нарахування заробітної плати та проведення її перерахунку з дати видання наказу про присвоєння наступної кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання.

3DHaut

Визначили сертифікацію як проходження атестації

Якщо педагогічний працівник успішно пройшов сертифікацію, її зараховують як проходження атестації. Сертифікація також є підставою для присвоєння педагогу відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання.

3DHaut

Зарахування сертифікації здійснюється один раз протягом строку дії сертифіката під час чергової або позачергової атестації педагога, що проводять за його ініціативи.

Успіхів у новому навчальному році!

3DHaut

Процедура атестації педагогічних працівників триває ледь не увесь навчальний рік. Нелегко всі процеси тримати в голові — що й коли підготувати, виконати…

Розкладімо по поличках.

Атестація: відповіді «так» чи «ні» на наболілі запитання Що й коли зробити до 20 вересня до 10 жовтня до 20 жовтня до 1 березня до 15 березня до 1 квітня.

Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності, за якою щодо працівників: визначають відповідність займаній посаді, встановлюють рівень кваліфікації, присвоюють: кваліфікаційну категорію, педагогічне звання.

Увесь порядок атестації визначає Типове положення про атестацію педагогічних працівників.

Хід атестаційного процесу вчителів та інших педагогічних працівників закладу освіти умовно можна поділити на два семестри — на півріччя навчального року.

Перше півріччя навчального року

До 20 вересня — створити атестаційну комісію. Для цього керівник навчального закладу видає наказ, яким: створює атестаційну комісію, затверджує склад комісії. Атестаційна комісія діє один рік — до формування її нового складу. Персональний склад комісії протягом року може змінюватися. Зауважте! Атестаційна комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.

До складу атестаційної комісії закладу (установи) входять за посадами керівник та/або заступник керівника закладу (згідно з визначеними обов'язками), завідувачі відділів, відділень, голови предметно-циклових комісій, методичних об'єднань, керівники філій закладу (за наявності), представник відповідної профспілкової організації.. До атестаційної комісії закладу (установи) також можуть входити керівники (заступники керівника) або педагогічні працівники закладів (установ), педагогічні працівники яких проходять атестацію у цьому закладі, представник засновника або уповноваженого ним органу з числа посадових осіб та представник наглядової (піклувальної) ради закладу (за наявності).

До складу комісії можна включити не лише працівників навчального закладу, а й представників наукових та інших установ, організацій, об’єднань громадян (за згодою). До 10 жовтня — подати всі документи. Керівник навчального закладу має подати атестаційній комісії список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації. У списку зазначають також: результати попередньої атестації, строки проходження працівниками підвищення кваліфікації. У цей самий строк атестаційна комісія приймає заяви від педагогічних працівників про: позачергову атестацію, перенесення строку атестації. Зауважте! Підстав для позачергової атестації дві: заява працівника, подання керівника чи педагогічної ради навчального закладу.

До 20 жовтня — затвердити списки та графік роботи. Атестаційна комісія має провести своє перше засідання, розглянувши питання щодо затвердження:

а) списків педпрацівників, які атестуються;

б) графіка роботи атестаційної комісії, ухвалення рішення про перенесення строку чергової атестації (хоча можна й в інші строки) тощо.

Педагогічних працівників обов’язково ознайомлюють із графіком проведення атестації під підпис.

Друге півріччя навчального року.

До 1 березня — подати характеристики діяльності педагогів. Керівник навчального закладу має надати атестаційній комісії характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період.

За 10 днів — не пізніше! — до атестації педагогічного працівника ознайомлюють із характеристикою.

До 15 березня — вивчення професійної діяльності педпрацівника Згідно з затвердженим графіком роботи, атестаційна комісія повинна вивчити педагогічну діяльність працівників, які атестуються.

До 1 квітня — завершити роботу атестаційної комісії. Атестаційна комісія навчального закладу вчасно завершує вивчення професійної діяльності осіб, які атестуються, та оформлює атестаційні листи.

Якщо щодо педагогічного працівника ухвалили позитивне рішення, то протягом 5 днів, після підсумкового засідання атестаційної комісії, керівник навчального закладу видає наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів).

Атестуємося по-новому: 10 змін, про які має знати завуч

Атестація є обов’язковою і її слід проходити раз на п’ять років — ці норми лишилися ключовими у новому Положенні про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 09.09.2022 № 805, далі — Положення). А про те, що змінилося, поговорімо детальніше.

3DHaut

Осучаснили процедуру проведення засідання атестаційної комісії

І карантинні обмеження, з якими ми стикнулися під час пандемії коронавірусу, і воєнний стан, спричинений військовою агресією росії, змусили нас працювати дистанційно, використовувати різні технічні засоби. Тому в нове Положення внесли норми, відповідно до яких засідання атестаційної комісії можна проводити в режимі відеоконференцій. Кожен педагогічний працівник має право подавати відповідній атестаційній комісії атестаційні документи в електрон­ній формі: формат PDF, кожен документ окремим файлом. Комісія повинна підтвердити отримання документів.

3DHaut

Атестаційна комісія також може надсилати інформацію про проведення засідань працівнику на електронну адресу, яку він вказав у заяві, запрошувати, надсилати сканований підписаний атестаційний лист.

У новому Положенні враховані й форс-мажорні обставини, які унеможливлюють проведення засідання атестаційної комісії чи роботу атестаційної комісії. Атестацію можна відтермінувати до закінчення надзвичайних обставин, які спричинили відтермінування.

3DHaut

Збільшили автономію закладів освіти

Раніше вищу кваліфікаційну категорію, як і відповідні звання, як-от: «старший вчитель», «старший вихователь», «вчитель-методист», «вихователь-методист», присвоювали лише атестаційні комісії ІІ і ІІІ рівнів, а комісії І рівня, тобто на рівні закладу освіти, могли тільки порушувати клопотання про присвоєння вищої кваліфікації чи педагогічного звання перед атестаційною комі­сією ІІ чи ІІІ рівня. За новим Положенням таке рішення ухвалює атестаційна комісія на рівні закладу освіти. Єдиний, щодо кого не може ухвалювати рішення атестаційна комісія І рівня, — це керівник закладу освіти.

3DHaut

Керівника закладу освіти на відповідність займаній посаді атестує атестаційна комісія ІІ рівня, тобто відповідного органу управління освітою.

Є й певні обмеження до атестаційної комісії І рівня. Цю комісію можна створювати тільки у тих закладах освіти, у яких працює понад 15 педагогічних працівників. Якщо їх у закладі менше 15, то атестацію здійснює атестаційна комісія ІІ рівня, тобто атестаційна комісія відповідного органу управління освітою.

3DHaut

Визначили вимоги до роботи секретаря атестаційної комісії

Відповідно до нового Положення секретар атестаційної комісії:

Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання, присвоєні до набрання чинності нового Положення, дійсні до атестації педагогічних працівників, проведеної згідно з ним.

 • приймає, реєструє та зберігає документи, які подали педагогічні працівники, до розгляду та під час розгляду їх атестаційною комісією;
 • організовує роботу атестаційної комісії, веде та підписує протоколи засідань атестаційної комісії;
 • оформлює та підписує атестаційні листи;
 • повідомляє педагогічним працівникам про місце і час проведення засідання атестаційної комісії, якщо їх запросили на засідання;
 • забезпечує оприлюднення інформації про діяльність атестаційної комісії: розміщує її на сайті закладу освіти, органу управління у сфері освіти.

Часто саме заступник директора школи виконує функціональні обов’язки секретаря атестаційної комісії.

3DHaut

Змінили вимоги до голосування

Якщо раніше члени атестаційної комісії ухвалювали рішення про присвоєння чи неприсвоєння педагогічних звань, певних кваліфікаційних категорій таємним голосуванням, то нове Положення дозволяє комісії самій визначати, як проводити голосування: відкрито чи таємно. Відмітку про це потрібно зробити у протоколі.

3DHaut

Якщо при ухваленні рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання в атестаційній комісії рівна кількість голосів розподілилася між «за» і «проти», рішення ухвалюють на користь педагогічного працівника.

3DHaut

Спростили норму щодо підписання протоколу та атестаційних листів

І протокол засідання атестаційної комісії, й атестаційні листи мають підписувати лише голова та секретар атестаційної комісії. Раніше була норма, що ці документи підписували всі члени атестаційної комісії.

3DHaut

У додатку до нового Положення подали приклад оформлення протоколу засідання атестаційної комісії.

Якщо атестується голова атестаційної комісії, а головою може бути як керівник закладу освіти, так і його заступник, то він не може головувати. Це стосується тих керівників, які у закладі за сумісниц­твом займаються викладацькою роботою.

3DHaut

Змінили вимоги щодо вивчення практичного досвіду педагога

Атестаційна комісія може ухвалювати рішення про вивчення практичного досвіду педагогічного працівника, який атестується. Якщо раніше атестаційна комісія обов’язково мала відвідувати заняття, уроки, позаурочні заходи педагога, який атестується, то тепер, якщо немає питань до педагогічної діяльності працівника, то достатньо документів, які він подав до атестаційної комісії.

3DHaut

Скасували вимогу щодо присутності педагога на засіданні атестаційної комісії

Раніше рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання атестаційна комісія ухвалювала в присутності педагогічного працівника, тобто його запрошували на засідання. Якщо педагог не міг бути присутнім, то повинен був надавати підтверджувальні документи. Згідно з новим Положенням педагог може бути присутнім на засіданні атестаційної комісії, якщо забажає або якщо виникли питання у членів атестаційної комісії чи до тих документів, які подав педагог, чи до певних показників роботи працівника тощо.

3DHaut

Змінили вимоги до позачергової атестації

3DHautРаніше позачергову атестацію проводили, якщо у міжатестаційний період у педагогічного працівника були певні досягнення, перемоги в конкурсах тощо, що давало підстави для позачергового розгляду документів. За новим Положенням позачергову атестацію можна проводити не лише за ініціативою педагогічного працівника, а й за ініціативою керівника закладу освіти, якщо він встановив погіршення результатів роботи працівника.

Також позачергову атестацію керівника закладу освіти можуть проводити, якщо внаслідок проведення інституційного аудиту в закладі освіти експерти виявили низьку якість освітньої діяльності.

3DHaut

У додатку до нового Положення подали приклади оформлення заяви про проведення позачергової атестації та апеляційної заяви.

3DHaut

Змінили дату збільшення оплати праці

Керівник закладу освіти протягом трьох робочих днів після засідання атестаційної комісії, за результатами якого педагогічному працівникові було присвоєно (підтверджено) кваліфікаційну категорію, педагогічне звання, має видати відповідний наказ та ознайомити з ним педагогічного працівника під підпис.

Наказ керівник має подати до бухгалтерії закладу освіти чи до централізованої бухгалтерії, що здійснює бухгалтерський облік закладу освіти, для нарахування заробітної плати та проведення її перерахунку з дати видання наказу про присвоєння наступної кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання.

3DHaut

Визначили сертифікацію як проходження атестації

Якщо педагогічний працівник успішно пройшов сертифікацію, її зараховують як проходження атестації. Сертифікація також є підставою для присвоєння педагогу відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання.

3DHaut

Зарахування сертифікації здійснюється один раз протягом строку дії сертифіката під час чергової або позачергової атестації педагога, що проводять за його ініціативи.

Успіхів у новому навчальному році!

3DHaut

У триденний строк наказ: доводять до відома педагогічних працівників під підпис, подають копію в бухгалтерію для нарахування заробітної плати.

Атестація - 2020

ВИТЯГ

з протоколу № 3 засідання

атестаційної комісії Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

від 31.03.2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проведення засідання атестаційної комісії в умовах карантину.

2. Про атестацію Кот Л.І., Маруніч О.М., Большак Д.В., Вороної О.М., Журавель О.Є., Ганнич Т.Г., Большак Д.В. на відповідність займаним посадам та про присвоєння кваліфікаційних категорій.

ВИРІШИЛИ:

1. Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2” (із змінами, внесеними 16 та 25 березня 2020 року), абзацом другим пункту 3.2 розділу III Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 р. № 930, наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 р. № 406 (із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2020 р. № 458), засідання атестаційної комісії проводиться у звичайному режимі без присутності атестуючих.

Результат голосування:

За 7 ( сім ), проти 0 (нуль), утримались 0 (нуль).

2. Обрано форму голосування – відкриту.

Результат голосування:

За 7 ( сім ), проти 0 (нуль), утримались 0 (нуль).

3. Ворона Олена Михайлівна відповідає займаній посаді, порушити клопотання перед атестаційною комісією сектору освіти Борзнянської РДА про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

4. Ганнич Тетяна Григорівна відповідає займаній посаді, порушити клопотання перед атестаційною комісією сектору освіти Борзнянської РДА про прийняття рішення щодо відповідності Ганнич Т.Г. раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

5. Кот Людмила Іванівна відповідає займаній посаді, порушити клопотання перед атестаційною комісією сектору освіти Борзнянської РДА про прийняття рішення щодо відповідності Кот Л.І. раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

6. Маруніч Олена Миколаївна відповідає займаній посаді, порушити клопотання перед атестаційною комісією сектору освіти Борзнянської РДА про прийняття рішення щодо відповідності Маруніч О.М. раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель».

7. Журавель Ольга Євгенівна відповідає займаній посаді та раніше встановленому 11 тарифному розряду.

8. Большак Діана Василівна, соціальний педагог, відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

9. Большак Діана Василівна, практичний психолог, відповідає займаній посаді та раніше встановленому 11 тарифному розряду.

Голова атестаційної комісії _____________ Н.М.Прядка

Секретар атестаційної комісії _____________ Т.А.Стороженко

КИНАШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

НАКАЗ

31.03.2020 року с. Кинашівка № 27

Про результати атестації

педагогічних працівників

у 2019 - 2020 н.р.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 (Зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011 року № 1473, наказом МОН від 08.08.2013 р. № 1135), на підставі рішення атестаційної комісії І рівня Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів від 31.03.2020 року, протокол засідання № 3

НАКАЗУЮ:

1. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» та встановити 13 тарифний розряд соціальному педагогу Большак Діані Василівні.

2. Встановити відповідність раніше встановленому 11 тарифному розряду практичному психологу Большак Діані Василівні.

3. Встановити відповідність раніше встановленому 11 тарифному розряду учителю початкових класів Журавель Ользі Євгенівні.

4. Оплату праці педагогічним працівникам, які атестувалися у 2019 – 2020 навчальному році, здійснювати відповідно до цього наказу з дня прийняття рішення атестаційною комісією.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Стороженко Т.А.

Директор школи Н.М.Прядка

/Files/images/images.png

Проводимо атестацію педагогічних працівників: крок за кроком

Атестація педагогічних працівників — це важливий етап діяльності навчального закладу. За результатами атестації визначаються відповідність педпрацівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються кваліфкатегорії та педагогічні звання. Як проводити атестацію? У які терміни? Яким чином оформити її результати? Усі ці запитання щороку постають перед керівниками навчальних закладів. Відповіді на них ви знайдете у нашій сьогоднішній статті.
У роботі будь-якого навчального закладу важко переоцінити значення процесу атестації педагогічних працівників. Відповідно доч. 2 та 3 ст. 50 Закону про освіту атестація — це система заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
Значення атестації величезне. Вона підвищує статус педагогічної професії, стимулює діяльність педагога до поповнення свого досвіду, допомагає визначити кращих педпрацівників. Отже з упевненістю можна стверджувати, що атестація — це підсумок професійної майстерності педагога, демонстрація його найкращих професійних умінь.
Атестація педпрацівників проводиться відповідно до вимогТипового положення № 930. Вона може бути черговою або позачерговою. У нашому сьогоднішньому матеріалі ми поговоримо про чергову атестацію, адже строки проведення такої атестації вже «не за горами».
Щоб правильно організувати та провести атестацію, потрібно чітко визначити покроковий алгоритм її проведення. Далі пропонуємо крок за кроком розглянути дії керівника навчального закладу під час підготовки до атестації та її проведення.

Крок 1. Створюємо атестаційну комісію

До 20 вересня керівник навчального закладу видає наказ про створення атестаційної комісії та затвердження її складу
До складу комісій усіх рівнів включаються (п. 2.6 Типового положення № 930):
— голова;
— заступник голови;
— секретар;
— члени атестаційної комісії.
Кількістьчленів атестаційної комісії не може бути меншою 5 осіб.
Головою атестаційної комісії є керівник (заступник керівника) навчального закладу або відповідного органу управління освітою. Склад атестаційної комісії може залежати від кількості педагогічних працівників, які підлягають атестації в навчальному році, та обговорюється на спільному засіданні педагогічної ради. До складу комісії також можуть входити працівники методичних та психологічних служб, представники наукових та інших установ, організацій, об’єднань громадян (за згодою). Персональний склад атестаційних комісій протягом року може змінюватися (п. 2.8 Типового положення № 930).
Зауважимо, що якщо у навчальному закладі працює менше 15 педагогічних працівників, то їх атестація проводиться атестаційними комісіями I рівня, визначеними відповідним органом управління освітою, або атестаційними комісіями II рівня.

Крок 2. Складаємо списки осіб, які підлягають атестації

До 10 жовтня адміністрація навчальних закладів, працівники яких атестуються, подає до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації (див. форму). Відповідно доп. 3.1 Типового положеннятакий обов’язок покладено на керівника навчального закладу, який повинен вести облік осіб, що підлягають черговій атестації.
Слід пам’ятати, щоч. 4 ст. 59 Закону про освітувизначає підвищення кваліфікації як необхідну умову для атестації педпрацівника. Ач. 2 ст. 59 цього Законувстановлює наступні види та форми підвищення кваліфікації педагогів: навчання за освітньою програмою; стажування; участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.
Педпрацівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, або в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням педагогічної ради. При цьому вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації педагогічний працівник обирає самостійно (ч. 2 ст. 59 Закону про освіту).
Водночас згідно зч. 1 ст. 54 Закону про освітупідвищення кваліфікації — це право, що має забезпечуватися державою для педпрацівників. Тому керівництво навчального закладу повинно вживати необхідних заходів для проходження підвищення кваліфікації усіма педагогами перед черговою атестацією.
До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педпрацівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації (п. 3.2 Типового положення № 930).

Крок 3. Вивчаємо професійну діяльність педагогів у міжатестаційний період

До 15 березня згідно із затвердженим графіком роботи атестаційна комісія має вивчити педагогічну діяльність працівників, які атестуються.

Уп. 3.3 Типового положення № 930визначено, що атестаційна комісія вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом:
— відвідування уроків (навчальних занять), позаурочних (позанавчальних) заходів;
— вивчення рівня навчальних досягнень учнів (студентів) з предметів (дисциплін), що вони викладають;
— ознайомлення з навчальною документацією щодо:
виконання ними своїх посадових обов’язків;
участі у роботі методичних об’єднань та фахових конкурсах чи інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.
Вивчати професійну діяльність педагогічного працівника у міжатестаційний період потрібно з дотриманням норм службової етики, організовано та без відволікання його від виконання професійних обов’язків. Тому атестаційній комісії доцільно скласти і затвердити план вивчення професійної діяльності педпрацівника та ознайомити його з цим планом.

Крок 4. Оформлюємо характеристики педпрацівників

До 1 березня керівник навчального закладу подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педпрацівника у міжатестаційний період (п. 3.5 Типового положення № 930).
Ця характеристика повинна містити:
— оцінку виконання педпрацівником посадових обов’язків;
— відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості педагога;
— дані про участь у роботі методичних об’єднань;
— інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією
Характеристика має бути неупередженою, об’єктивною, містити лише достовірні та перевірені дані. У характеристиці вказують і на досягнення, і на недоліки в роботі за весь міжатестаційний період. Також можуть зауважувати, чи дослухався працівник до рекомендацій, якщо їх надано під час попередньої атестації. В деяких навчальних закладах характеристики для атестаційної комісії розглядають та схвалюють на засіданнях педагогічної ради закладу.
Далі пропонуємо розглянути приклад оформлення характеристики діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.
Педагогічний працівник не пізніш як за десять днів до проведення атестації повинен ознайомитися з характеристикою під підпис. Якщо він не згоден з її змістом, то може подати на розгляд атестаційної комісії свої зауваження у письмовій формі.

Крок 5. Ухвалюємо рішення за результатами атестації

Атестаційна комісія за підсумками атестації має право ухвалювати такі рішення:
1) педагогічний працівник відповідає займаній посаді;
2) присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»;
3) педагогічний працівник відповідає (не відповідає) раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»;
4) присвоїти педпрацівнику педагогічне звання. Зауважимо що перелік педагогічних звань та порядок їх присвоєння затвердженіпостановою № 1109, а умовирозд. V Типового положення № 930;
5) порушити клопотання перед атестаційною комісією II, III рівнів або комісією центрального органу виконавчої влади (залежно від підпорядкування навчального закладу, в якому створено атестаційну комісію I рівня) про присвоєння педпрацівнику кваліфкатегорії «спеціаліст вищої категорії» та/або педагогічного звання;
6) про відповідність працівника раніше присвоєному педагогічному званню;
7) педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;
8) педагогічний працівник не відповідає займаній посаді.

Крок 6. Оформлюємо протокол засідання атестаційної комісії

Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії. У протоколі слід вказати дату, місце проведення засідання; номер протоколу; порядок денний; прізвища присутніх на засідання членів комісії; прізвище та посаду педагогічного працівника, який атестується (див. приклад нижче).
Зверніть увагу!Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її членів. Рішення атестаційної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення на користь працівника, який атестується (п. 3.12 Типового положення № 930). Так, наприклад, якщо атестаційна комісія затверджена у складі 5 осіб, то на засіданні повинні бути присутні не менш як 3 її члена.
До протоколу можна долучити подані з ініціативи педагогічного працівника матеріали, що підтверджують належне виконання ним професійних обов’язків, а також викладені у письмовій формі зауваження і пропозиції членів комісії щодо ухваленого рішення.
Протоколи у хронологічному порядку підшиваються, скріплюються печаткою навчального закладу і зберігаються разом з атестаційними матеріалами педагогічних працівників.

Крок 7. Підбиваємо підсумки атестації

Відповідно доп. 3.15 Типового положення № 930рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис. На кожного працівника оформлюють атестаційний лист у двох екземплярах: один зберігається у його особистій справі, другий не пізніше чим через 3 дні після атестації видають педагогу під підпис.
У разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення керівник закладу або органу управління освітою протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань (див. приклад наказу нижче).
Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією).
Результати атестації, як правило обговорюють на засіданні педагогічної ради, під час якого розробляють заходи, спрямовані на усунення недоліків, виявлених в організації роботи атестаційної комісії, а також професійній діяльності педагогічних працівників, які атестувалися.

І. Нормативно-правова база


 1. Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН України від 08.08.2013 № 1135)


2. Щодо атестації керівників (Лист МЛН України 13.132.2013 №2/5-13-3018) wym-14776064270353. Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (лист МОН України від 06.01.2011 №1/9-6) wym-1477606820503


3. Щодо атестації педагогічних працівників (лист МОН України від 25.10.2012 №1/9-779) wym-1477606961590


4. Щодо надання роз'яснень з питань атестації (лист МОНмолодьспорт від 22.02.2012 №2/1-13-430) wym-1477607182105

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 №1109 "Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння" wym-1477607665901ІІ. Методичні рекомендації


1. Методичні рекомендації щодо організаціїатестації педагогічних кадрів узагальноосвітніх навчальних закладах wym-1477607407545Кiлькiсть переглядiв: 1577

Коментарi